بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:وقتی همه کارهای کودک را بهش یادآوری می کنیم .

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:وقتی همه کارهای کودک را بهش یادآوری می کنیم .

مشقاتو نوشتی؟
جورابتو درآوردی؟
کتابهای فرداتو برداشتی؟
دستشویی نداری؟ خودتو خیس نکنی(برای کودکی که درمرحله پوشک گرفتن است)
و….

این بچه ها وابسته به تذکرات مادر می شوند و تا به آنها یادآوری نشود کارهایشان را انجام نمی دهند و باید دائم آنها را هُل داد .

ادامه مطلب  ۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بستری شدند

Related posts