بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج: مراحل نقاشی کردن کودکان ؛

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج: مراحل نقاشی کردن کودکان ؛

1️⃣خط خطی کردن

در این مرحله، هیچ رئالیسمی وجود ندارد و نقاشی فقط کشیدن خطوطی روی کاغذ است.

شاید به نظر برسد که چیز خاصی نکشیده است اما گاهی اوقات نقاشی او “واقعگرایی تصادفی” نامیده می شود. یعنی گاها اشکالی در بین این خطوط و بی نظمی ها دیده می شوند.

2️⃣پیش الگوبرداری

در این مرحله، کودک سعی می کند آنچه را که با چشمانش می بیند، نقاشی کند. او ساده ترین اشکال مانند صورت، آدمک، ماشین، درخت و خانه را می کشد.

این شکل ها معمولا جزئیات زیادی ندارند. در انتهای این مرحله بعضی چیزها را اضافه می کند.
مثلا جلوی خانه گل می کشد، برای آدمک لباس می کشد.

3️⃣الگوبرداری

در این مرحله، جزئیات بسیار بیشتر می شوند و کودک ممکن است از کلمات یا نمادها استفاده کند.

ممکن است از اشکال خاصی مانند “v” به جای پرنده استفاده کند. او تا جایی که مهارتش به او اجازه می دهد، واقع گرایانه نقاشی می کند.

همچنین، اغلب می تواند با نقاشی خود داستان تعریف کند.

ادامه مطلب  کار درمانی در منطقه 7 شهرداری کرج

Related posts