روش های آموزش تکنيک های جرأت مندی به کودکان:گفتار توان گستر 09121623463‬‌

روش های آموزش تکنيک های جرأت مندی به کودکان:گفتار توان گستر 09121623463‬‌

روش های آموزش تکنيک های جرأت مندی به کودکان:گفتار توان گستر 09121623463‬‌

 

1. بازي چشم تو چشم

به اينگونه که کودک با يکی از والدين مقابل هم بوده و به چشمهای هم خيره نگاه ميکنند، و نبايد بخندند، اين تمرين برای کودکانی با اعتماد به نفس پايين، خجالتی و ضعيف بسيار توصيه ميشود چون اين افراد قدرت نگاه کردن در چشمان طرف مقابل را ندارند و اين موجب ضعفشان ميشود.

2- کشتی گرفتن:

با کودک خود کشتی بگيريد و بگذاريد هر از گاهی او برنده شود و هر بار که برنده ميشود با ذوق و شوق فراوان او را تشويق کنيد.

3- نقش بازی کنيد:

در مقابل رفتار کودکان ديگر چه رفتاری از کودک خود انتظار داريد؟ شما نقش کودک خود و کودکتان نقش کودک مقابل را بازی کند، رفتاری که انتظار داريد کودکتان در مقابل کودکان ديگر داشته باشد را با ايفای نقش کودکتان اجرا کنيد، تا کودکتان ياد بگيرد، حال کودک نقش خود را و شما نقش کودک مقابل را بازی کند، از کودکتان بخواهيد همانگونه بازی کند که چندی پيش شما نقش آن را بازی کرده بوديد، و آنقدر اين بازی را تمرين کنيد تا رفتار دلخواهی که انتظار داريد نهادينه شود.

 

 

تأثیر فیلم های ترسناک برکودکان:گفتارتوانگستر 09121623463,
تمرينات هفت گانه براي افزايش تمركز كودكان كم دقت:گفتارتوانگستر 09121623463‬‎
تمرینات پیشنهادی جهت تقویت حافظه فعال شنیداری: گفتار توان گستر 09121623463‬‎
رازهای تربیت بچه، هنگام اشتباه کودک بهترین کار چیست؟: گفتار توان گستر 09121623463‬‎
ساده ترین راهکارهای کم کردن لکنت زبان: گفتار توان گستر 09121623463‬‎

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  فراخوان همکاری پرستار، فورین های پزشکی، کارشناس هوشبری(مرد) و اتاق عمل(مرد) در شهرهای تابعه دانشگاه

Related posts