مرز بین محبت و لوس کردن بچه ها کجاست:گفتار توان گستر 09121623463

مرز بین محبت و لوس کردن بچه ها کجاست:گفتار توان گستر 09121623463

بچه ها بايد بفهمند كه هميشه خواسته هايشان عملي نميشود.
برخي با تلاش به دست مي آيد و برخي نيز اصلا به صلاحشان نيست كه به دست آيد.

☘بچه ها بايد بتوانند زندگي را با استرسهاي معمولي اش تجربه كنند تا مستقل بار بيايند.

🌀هرچه كودكتان را در آغوش بگيريد و ببوسيد و حرفهاي محبت آميز به او بزنيد، لوس نميشود.

🌀مشكل از آنجا شروع ميشود كه مقابل هر خواسته نامعقول او تن بدهيد.

⭐مثلا در وقت ناهار فرزند شما با گريه و زاري از شما بخواهد به او بستني بدهيد.

💯درحقيقت، آنچه در اصول تربيتي اهميت دارد اين است كه به بهانه مهرباني كردن، به هر نوع خواسته معقول و نامعقول فرزندتان تن بدهيد.

 

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

ادامه مطلب  اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانیهای کرج در شهرک وحدت (راه آهن )

Related posts