مرکز ارتوپدی فنی-ارتز و پروتز امید

مرکز ارتوپدی فنی-ارتز و پروتز امید

مرکز ارتوپدی و گفتاردرمانی تنکابن:ارتوپدی فنی یا ارتز -پروتز امید
مسئول فنی:امید صادقی فر

نظام:ا پ 620

تنکابن-خیابان خیام-ساختمان خیام- روبه روی پارکینگ -طبقه 3- واحد5

 

 

 

 

ادامه مطلب  گفتاردرمانی در شهرک منظریه

Related posts