مرکز تخصصی امین طب

مرکز تخصصی امین طب

مرکز تخصصی ارتوز و پروتز:کلینیک ارتوپدی فنی امین طب
مجهز به دستگاه اسکن کف پا

آدرس :بالاتر از پارک ساعی خیابان 32 ساختمان یاس طبقه سوم واحد 306

ادامه مطلب  ::Best Top 10 Lists::دکتر لکنت زبان:: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Related posts