مرکز گفتاردرمانی در گرگان:گفتاردرمانی پیام سید کلاته

مرکز گفتاردرمانی در گرگان:گفتاردرمانی پیام سید کلاته

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی :گ 2342)

 

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی  IST و مینی اندوسکوپ در ایران

 

گرگان: عدالت 8 ساختمان ایزد

ادامه مطلب    بهترین  کلینیک گفتاردرمانی غرب استان تهران | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  بزرگراه آهنگ خیابان  جلادتی

Related posts