نقاشی در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي :کلینیک بازی درمانی گوهردشت


 

کلینیک تخصصی بازی درمانی کرج

نقاشی در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي

هما نطور که اشاره شد، نقاشی می تواند به عنوان ابزاری در جهت ارزیابی و درمان برنامه های هنر درمانی به کار برده شود. در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي، بر خلاف کودکان عادی كه مراحل تحول نقاشي در فواصل سنی خاصی وجود دارد، با تأخیر همراه است و تحول این مراحل به وضعیت شناختی، ادراکی، زبانی، عاطفی ، رفتاری و ارتباطی آنها بستگی دارد. هر اندازه که بهره هوشی و مهار تهای شناختی در این گروه از کودکان کمتر و ضعیفتر باشد، کمتر با فعالیتهاي هنری چون نقاشی مأنوس شده و بدان می پردازند. از آ نجا که امر آموزش و پرورش کودکان استثنايي به ویژه کودکان آهسته گام، به کندی صورت می گیرد، نقاشی های آنها نیز مدت درازی دارای موضوعات و خصوصیات تکراری، خود به خودی و عجولانه ای است که موجب می شود، نقاشی آنها ضعیفتر از سن تقویم یشان به نظر رسد. بدین معنی که با شکلها و نمادهای ساده و بدون سانسور، بیشتر انس می گیرند و مشکلات و مسائل خود را با همین شکلها بیان می کنند. بدین ترتیب، نقاشی های این کودکان نیازمند بررسی و تحلیل موشكافانه و در عین حال تجزیه و تحلیل دقیق و طولانی مدت محیط زندگی و عاطفی آنها است.

 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری البرز

ادامه مطلب  آدرس و شماره تلفن بهترین ها |ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری درهفت تیر-گفتارتوان گستر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز یک مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز دو مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز سه مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز چهار مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  پاساژ دانشکده

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  محله اصفهانیها

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان غربی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک بهارستان

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان شرقی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  عظیمیه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  سه راه گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجایی شهر 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  چهارراه طالقانی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجو

ادامه مطلب  تعرفه سال 97 کاردرمانی:میگرن حاد ابتلا به این ۳ بیماری را افزایش میدهد.

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وسیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ پیر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   علی‌آباد پرگیرک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   تپه مرادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صحرای ویان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جوادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نهر رستم

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دره دروا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حاجی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وهرجرد (ورگرد)

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دلمبر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میان‌جاده

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شنبه‌دژ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوزمین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سیاه کلان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کسین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد مهرشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جو مردآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحد آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیا برجی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرآسیاب

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ده کرج

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد راه‌آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ فلاحت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک رسالت عظیمیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار بالا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجوی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جهانشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار جمهوری شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی اتحاد

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   همت آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ویلا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی بنفشه

ادامه مطلب  فلورسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان شهیدبهشتی 09121623463

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خلج آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اکبر آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی شقایق

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ذوب آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحدآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شیخ سعدی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوروز آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار چمران

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قلمستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردوسی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شکرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار هفت تیر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ناز

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید رستمی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردیس  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حافظیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نجف آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پاسدار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دهکده ( شهرک خانه )

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دریا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد افشار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجب آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی فرهنگ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی زنبق  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولی عصر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دهقان ویلای اول و دوم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پردیسان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید چمران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک مهران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کرج نو  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک موحدین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   درختی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میدان عطار  

ادامه مطلب  بهترین مرکز تخصصی نروفیدبک در کرج:برنامه تمرین تناسب اندام در یک هفته

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلزار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   انوشیروان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک پایین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رضا شهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک قائمیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلها

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدار چشمه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدر آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلدشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   پیشاهنگی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک طالقانی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شاهین ویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ظفر

 رجایی شهر (گوهردشت )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهارستان شرقی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهداری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهازیها  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک امام رضا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک فرهنگیان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک اوج  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی امامیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی قائم

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی    برغان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسلام آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان بهار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان چالوس

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار صد دستگاه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیاب برجی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مهرویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دولت آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر ویلای شرقی  

ادامه مطلب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان جنوبی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مظاهری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دانشکده کشاورزی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار بلال 

   ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک سیمین دشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رزکان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک منظریه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی ۱۱۰  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی لاله  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک هفده شهریور  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ارم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید حسینی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار باغ  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک وحدت (راه آهن )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   واریان شهر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کلاک پائین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احمدیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهان نما

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کیانمهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قزل حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آق تپه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سهرابیه

 

 Source link

Related posts

Leave a Comment