نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی


 

 

نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی، تفاو تهای چشمگیری دارد. این کودکان معمولاً به دلیل نقص، تثبیت و یا تأخیر در تحول هوشی و مهارتهای شناختی، نمی توانند از تجربیات گذشته و درک مفاهیم و تصورات ذهنی استفاده کنند و آنها را در نقاشی هایشان به کار برند. به طور معمول، بیشتر این کودکان از نقاشی کشیدن احساس عجز و ناتوانی کرده و رغبت و انگیزه ای برای ثبت مواردی که در محیط اطرا فشان مي بينند، ندارند. اشیاء و مواردی که در نقاشی های این کودکان دیده می شود، فاقد ابعاد هندسی و جنبه های پرسپکتیو متعارف است و بیشتر تصاویری که روی کاغذ رسم می کنند، به صورت حسی است و تجسم فضايی، سه بعدی و هندسی در نقاشی شان دیده نمی شود. به عنوان نمونه، برخی از این کودکان در کشیدن تصاویر گوناگونی چون خانه، کشتی، درخت، خورشید و یا آدمک، از خطوط به هم چسبیده ای که سطح کوچکی از فضا را اشغال می کند، استفاده می نمايند. از سوی دیگر، گاهی تصاویری که کودک بر روی صفحه سفید کاغذ نقاشی می کند، اصلاً قابل فهم و درک نیست زیرا اين كودكان به دلیل ضعف شناختی و ادراکی نمی توانند تصویر مشخص و واضحی از درخت، ماشین و یا خانه ارائه کنند. بنابراین، با سرهم بندی کردن خطوط نامشخص و نامفهوم، منظور اصلی خود را از ترسیم یک شیء که فقط از دیدگاه خودشان قابل قبول است، ابراز می نمایند  عدم کنجکاوی در نقاشی کودکان آهسته گام امری مشخص است. در این نوع کودکان، استقلال عمل در به دست گرفتن مداد رنگی، قلم، نگرش به اشیاء پیرامون و نیز کوشش برای ترسیم و ثبت آنها، کمتر به چشم می خورد به همین دلیل، کودکان آهسته گام، از درک ارتباط بین اشیاء و محر کهای پیرامون خود عاجز هستند و به دلیل عدم توجه و تمرکز کافی، بیقراری و پايین بودن بهره هوشی، نمی توانند تصاویر و اشیاء موجود در محیط را با هماهنگی و تطابق خاص آنها نقاشی کنند .

 

ادامه مطلب  الو دکتر لکنت در زرآباد (خوی)

 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز یک مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز دو مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز سه مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز چهار مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  پاساژ دانشکده

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  محله اصفهانیها

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان غربی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک بهارستان

ادامه مطلب  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران شهرک شهرداری فرعی اختری

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان شرقی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  عظیمیه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  سه راه گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجایی شهر 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  چهارراه طالقانی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجو

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وسیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ پیر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   علی‌آباد پرگیرک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   تپه مرادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صحرای ویان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جوادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نهر رستم

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دره دروا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حاجی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وهرجرد (ورگرد)

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دلمبر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میان‌جاده

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شنبه‌دژ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوزمین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سیاه کلان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کسین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد مهرشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جو مردآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحد آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیا برجی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرآسیاب

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ده کرج

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد راه‌آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ فلاحت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک رسالت عظیمیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار بالا

ادامه مطلب  بهترین کلینیک گفتاردرمانی در درمان تخصصی کامل و بدون بازگشت لکنت 09121623463 | خزانه فلاح فرعی حمزای

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجوی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جهانشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار جمهوری شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی اتحاد

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   همت آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ویلا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی بنفشه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خلج آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اکبر آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی شقایق

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ذوب آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحدآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شیخ سعدی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوروز آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار چمران

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قلمستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردوسی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شکرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار هفت تیر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ناز

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید رستمی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردیس  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حافظیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نجف آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پاسدار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دهکده ( شهرک خانه )

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دریا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد افشار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجب آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی فرهنگ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی زنبق  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولی عصر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دهقان ویلای اول و دوم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پردیسان  

ادامه مطلب  اصلاحيـه آگهـي فراخوان ثبت نام از نيروي مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید چمران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک مهران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کرج نو  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک موحدین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   درختی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میدان عطار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلزار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   انوشیروان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک پایین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رضا شهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک قائمیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلها

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدار چشمه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدر آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلدشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   پیشاهنگی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک طالقانی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شاهین ویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ظفر

 رجایی شهر (گوهردشت )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهارستان شرقی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهداری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهازیها  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک امام رضا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک فرهنگیان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک اوج  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی امامیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی قائم

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی    برغان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسلام آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان بهار  

ادامه مطلب  بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:توانایی های فرزندتان را تشویق کنید

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان چالوس

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار صد دستگاه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیاب برجی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مهرویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دولت آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر ویلای شرقی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان جنوبی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مظاهری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دانشکده کشاورزی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار بلال 

   ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک سیمین دشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رزکان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک منظریه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی ۱۱۰  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی لاله  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک هفده شهریور  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ارم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید حسینی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار باغ  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک وحدت (راه آهن )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   واریان شهر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کلاک پائین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احمدیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهان نما

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کیانمهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قزل حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آق تپه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سهرابیه

 Source link

Related posts

Leave a Comment