کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی:چه عواملی باعث کودک آزاری میشود؟ بخش نهم

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی:چه عواملی باعث کودک آزاری میشود؟ بخش نهم
بخش زیادی از کودک آزارهای جنسی، ناشی از عوامل مذکور است.

بنابر آمار کانون پشتیبانی از اطفال در سال ۸۴، ۶/۳ درصد از کودک آزاری‌ها (و یا بعبارتی، دومین نوع کودک آزاری)، آزارهای جنسی بوده، که ظاهرا اینطور نشان می‌دهد که به علت تابو بودن و ملاحظه‌های پدر و مادر و شرم کودک، بسیاری از اونها گزارش نمی‌شود. بخش زیادی از کودکان صدمه دیده، جرأت بازگشت به خانه را نداشته و از هراس پدر، نا پدری و نابرادری، همواره در رنج و عذاب بوده و به مراکز مددکاری پناهنده می‌شوند. این فضای ملتهب علی الخصوص در سرزمین‌های غربی به قله خود می‌رسد، تا آنجا که سوء بکارگیری کودکان درمسیر هرزه نگاری و اعمالی منافی عفت، به شکل تجاری درآمده است.

ذهنیت‌های غلط حاکم در میان برخی خانواده‌ها (به خاص خانواده‌های با فرهنگ ضعیف) نیز از دیگر عوامل منتج به کودک آزاری است.

برخی از پدر و مادر، تربیت طفل را منحصربه تنبیه جسمی بی حد و حصر می‌دانند.

یکی از علل وقوع زیادترین آمار کودک آزاری، یعنی کودک آزاری‌های جسمانی و ذهنی در این است که پدر و مادر نمی‌دانند که اعمال سخت گیرانه و بی رحمانه ایشان کودک آزاری است و گمان دارند که در جهت پرورش کودکان گام بر می‌دارند.

در حالیکه در روزگار کنونی به اثبات رسیده است که تنبیه جسمی، یکی از مخرب‌ترین شیوه‌های تربیتی است.

به بیان روان شناسان تداوم این خشونت‌ها می‌تواند به هراس، اضطراب وپرخاشگری در طفل، پنهان کاری، شب ادراری، فقدان اعتماد بنفس و فقدان قدرت ارتباط با بقیه شود، بطوریکه اغلب کودکان و نوجوانان بزهکار، از خشونت‌های خانگی رنج برده اند.

ادامه مطلب  اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی در نجف آباد

«کودک آزاری» مرتبط به طبقه خاصی نمی‌شود و فقر فرهنگی به میزان فقراقتصادی میتواند در آن خطر آفرین باشد، به صورتی که مسئله کودک آزاری در بین اشخاص تحصیل کرده و با بضاعت مالی خوب هم دیده میشود.

ولی پدر و مادر با سطح دیپلم با ۲۶ درصد، سیکل و ابتدایی هر یک با ۱۹ درصد و بی سواد با ۳ درصد زیادترین دسته تحصیلی کودک آزاران بوده اند.

در قشر کم سواد و بی سواد به علل متنوع گزارش کودک آزاری‌ها کم‌تر است.

در حالت کلی، کاستی تبلیغات فرهنگی در جهت آموزش درست اطلاعات تربیتی، عمده‌ترین مشکل فرهنگی است، که به انحرافات فرهنگی و تربیتی خانواده‌ها، بسوی کودک آزاری می‌انجامد.

بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی ناغان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی نافچ
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی نقنه
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی هفشجان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی وردنجان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی استان خراسان جنوبی
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی بیرجند

Related posts