کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی: تفکر غلطی در گذشته وجود داشت که:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار

کلینیک تخصصی توانبخشی سیاوش عطایی: تفکر غلطی در گذشته وجود داشت که:
تفکر غلطی در گذشته وجود داشت که: «کودک با یک بزرگسال تفاوتی ندارد.» براساس این باور غلط والدین از کودکشان توقع رفتارهای بالغانه داشتند. این درحالی بود که کودک فاقد ابزارهای بزرگسالی است و قادر نیست بسیاری انتظارات ما را برآورده کند. به خوبی می‌دانیم که هرگاه انتظار و توقع ما، منطبق بر واقعیت نباشد، فاصله‌ی ما بین‌شان را خشم پر می‌کند.

💧 متاسفانه والدینی که باورشان براین نگرش اشتباه که کودک با یک بزرگسال تفاوتی ندارد بنا شده است نیز انتظاراتی همچون یک بزرگسال از کودک خود دارند و کودک بیچاره که فاقد ابزارهای بزرگسالی است، به هیچ وجه قادر نیست انتظارات غیرواقعی آنها را برآورده کند.

💧 در چنین موقعیتی است که فاصله‌ی انتظار والدین باواقعیت کودک نمایان می شود و همان گونه که گفته شد تنها چیزی که این فاصله را پر میکند خشم است.
این خشم تولید شده در پدر و مادر باعث می‌شود آنها از تکنیک‌هایی مخربی همچون: ترس، کنترل، کتک، زندان، تهدید، سرزنش، تحقیر، نصیحت و… استفاده می‌کنند.

💧 بنابراین، فلسفه‌ی به کارگیری چنین تکنیک های مخربی در والدینی که با کودک خود خشونت می‌کنند مشخص گردید.

بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی مشهد
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان‌ها
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان باخرز
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان بردسکن
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان بجستان
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان تایباد
بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی شهرستان تربت جام

ادامه مطلب    کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران شهرک امید خیابان ولیعصر

Related posts