پویش در گفتاردرمانی کرج

 
درباره گفتار توان گستر 

این موسسه فعاليت خود را از سال 1380 آغاز نموده است . در این مرکز از جدیدترین فناوری ها و تکنیک های آموزشی و درمانی برای ارتقاء عملکرد افراد مبتلا به اختلالات گفتاری ، اختلالات حرکتی و ارتقا عملکرد ذهنی ( نوروتراپی ) در اختلالات یادگیری ، بیش فعالی و ارتقا عملکرد شناختی – پردازشی در افراد عادی  استفاده   می شود. اجرای پروتکل های نوین تشخیصی و توانبخشی  از فعالیت های مهم این مرکز تخصصی محسوب می شود.

درمان اختلالات گفتاری

لکنت

اختلالات تلفظی و تولیدی 

اختلالات صوت و حنجره

اختلال بلع 

کم توانی ذهنی 

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

طیف اوتیسم و اختلالات نافذ رشد 

ازدست دادن گفتار بعد از    سکته مغزی 

خدمات غربالگری در کودکان

تست توانایی های روان-زبانشناختی ایلینویز (ITPA)

 شاخص توانایی ارتباطی Porch در کودکان (PICAC)

WOLFSON


درک و بیان در زبان در حال ظهور (REEL)

 گرفتن تست درک شنیداری و بینایی

    اندازه گیری سطح MLU و تظابق آن با جداول رشدی


    توجه به عکس العمل کودک هنگام درخواست پاسخ (دقت، سرعت عمل، خود تصحیحی) 

    بررسی سطح گرامر و استفاده از تکواژهای صرف شده 

    توجه به ویژگی های ارتباطی از جمله: رعایت نوبت و درک موقعیت 

عملکرد موسسه گفتار توان گستر 

بیست سال سابقه موفق
0
درمان موفق
0
حیطه درمانی
0

 

مرکز گفتار توان گستر به آدرس: کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم


شماره تماس جهت تعیین نوبت
02634405830-09121623463
02634447071-02634447075
02634471795

ارزیابی و مشاوره  اختلالات 

گفتاری – توانبخشی با تعیین وقت قبلی

روزهای زوج ایام غیر تعطیل

بین ساعت 19 الی 20

 پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 1 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 2 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 3 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 4 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  مطقه 5 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 6 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 7 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 8 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 9 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 10 شهرداری البرز  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 11 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 12 شهرداری البرز   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 1 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 2 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 3 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 4 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  مطقه 5 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 6 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 7 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 8 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 9 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 10 شهرداری  کرج  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 11 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  منطقه 12 شهرداری  کرج   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  فاز یک مهرشهر  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  فاز دو مهرشهر  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  فاز سه مهرشهر  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  فاز چهار مهرشهر  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  پاساژ دانشکده  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  محله اصفهانیها  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  باغستان  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  باغستان غربی  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  شهرک بهارستان  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  باغستان شرقی  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  عظیمیه  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  سه راه گوهردشت  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   رجایی شهر   ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  گوهردشت  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  چهارراه طالقانی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  کلاک  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سرجو  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حصار  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   وسیه  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   باغ پیر  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بیلقان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسین‌آباد بیلقان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   علی‌آباد پرگیرک  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   تپه مرادآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بیدستان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   صحرای ویان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   جوادآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   نهر رستم  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   دره دروا  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسن‌آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حاجی‌آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   صوفی‌آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   وهرجرد (ورگرد)  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   دلمبر  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حیدرآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   میان‌جاده  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شنبه‌دژ  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   نوزمین  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سیاه کلان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کسین  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کارخانه قند  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسین‌آباد مهرشهر  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   جو مردآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سرحد آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   آسیا برجی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سرآسیاب  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   ده کرج  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسین‌آباد راه‌آهن  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهر صنعتی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   باغ فلاحت ،  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک رسالت عظیمیه  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حصار بالا  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سرجوی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   جهانشهر  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بلوار جمهوری شمالی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی کارمندان شمالی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی اتحاد  ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   همت آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   ویلا  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی بنفشه  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   خلج آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   اکبر آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی شقایق  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسین آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ذوب آهن  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سرحدآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهر صنعتی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک شیخ سعدی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   نوروز آباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بلوار چمران  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   قلمستان  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   فردوسی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شکرآباد  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بلوار هفت تیر ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ناز  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک شهید رستمی  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   فردیس   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حافظیه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   نجف آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک پاسدار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ،  پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک دریا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسین آباد افشار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   احد آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   رجب آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   اسد آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی فرهنگ   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی زنبق   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ولی عصر ،    پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   دهقان ویلای اول و دوم   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک پردیسان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک شهید چمران   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک مهران   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کرج نو   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک موحدین   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   گلشهر  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   درختی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   میدان عطار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   گلزار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   انوشیروان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حصارک پایین   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   رضا شهر   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ولیعصر   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک قائمیه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک گلها ،  ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بیدار چشمه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حصارک بالا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حیدر آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک گلدشت   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   پیشاهنگی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک طالقانی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شاهین ویلا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   صوفی آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ظفر ،  رجایی شهر (گوهردشت )   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک بهارستان شرقی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک بهداری   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک جهازیها   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حسن آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک امام رضا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک فرهنگیان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک اوج   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی امامیه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی قائم ،    پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در    برغان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   خیابان ولیعصر   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   اسلام آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   خیابان بهار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   خیابان چالوس  ،    پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   چهار صد دستگاه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   آسیاب برجی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   مهرویلا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   دولت آباد   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کارخانه قند   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   گلشهر ویلای شرقی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی کارمندان جنوبی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   مظاهری   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   دانشکده کشاورزی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   بلوار بلال   ،     پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  شهرک سیمین دشت   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   رزکان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک منظریه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی 110   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کوی لاله   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک هفده شهریور   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   گلستان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک ارم   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک شهید حسینی   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   چهار باغ   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک وحدت (راه آهن )   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   واریان شهر ،    پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در  کلاک بالا   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کلاک پائین   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   حصار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   احمدیه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   شهرک جهان نما ،    پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   کیانمهر   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   گلستان   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   قزل حصار   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   آق تپه   ،   پویش در آدرس مراکز جامع گفتاردرمانی کرج در   سهرابیه ،  ،

پایگاههای اطلاع رسانی حمایت کننده گفتار توان گستر 

Leave a Comment