بهترین و تخصصی ترین گفتار درمانی در کرج:به كودك نگویید : همین حالا دندان هایت را مسواک بزن!

چگونه دفاع کردن از خود را به فرزندانمان آموزش دهیم:گفتار توان گستر 09121623463

به كودك نگویید :
همین حالا دندان هایت را مسواک بزن!

بگویید:
می خواهی اول دندان های عروسکت را مسواک بزنیم یا دندان های تو را؟

برای بچه های نوپا، کج خلقی و بهانه گیری شیوه ای برای کنترل کردن محیط شان است.

شما با این عبارت به او حق انتخاب می دهید و در نتیجه احساس می کند تا حدودی کنترل دست اوست.

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در سرجو

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در حصار

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در وسیه

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در باغ پیر

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در بیلقان

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در حسین‌آباد بیلقان

ادامه مطلب  مقایسه سرعت پردازش صداهای گفتاری در کودکان و بزرگسالان

Related posts